تفاوت مسلمان وضبط صوت!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Muslim difference and tape recorder! Author: Mohammad Khodkhodaie

  • منتخب
  • ۹ام شهریور ۱۳۹۷
  • 0 دیدگاه

تفاوت یک مسلمان حقیقی و یک کافر بداندیش

در نوع زشتی و زیبایی رفتار آنان است که محسوس و مشهود میشود

و نه صرفا در گفتن شهادتین و یا باورها و گاه ادعاهای ابلهانه


مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!