تنگنا

  • منتخب
  • ۲۱ام مهر ۱۳۹۷
  • 0 دیدگاه
للباقی

آدمی در زندگی به تنگناهای سختی می رسد و همه هستی اش می شود به اندازه سوراخ یک سوزن! شاید با خودش بگوید کاش از مادر، ابدا زاده نشده بودم؛ کاش اصلا وجود خارجی نداشتم.
با خودم فکر می کنم وقتی خبر شهادت جگرگوشه یک مادر شهید را به او می دهند آیا او با خودش می گوید کاش این بچه ام را از اول نداشتم؟!

للحق
مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!