ناشکری پنهانی

  • منتخب
  • ۱۸ام آبان ۱۳۹۷
  • 0 دیدگاه
للباقی

نیمه های شب ست؛ پس از حدود ده ساعت کار مداوم، که خستگی اش زیاد بود و ثمره اش شاید کم! به کشف مهمی رسیدم! این که در همه این ده ساعت کار به هر دلیلی، یک "ناشکری پنهانی" را یواشکی در دل داشته ام؛ زهی خجالت و شرمندگی و سرافکندگی... .

با ربط: معنی کور شدن را گره ها می فهمند ... 

للحق
مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!